Historie kuželny v RK

Od roku 1934 sloužila v Rychnov n. Kn. vyznavačům kácení kuželek dřevěná kuželna s jednou dráhou u sokolovny. Po osvobození v roce 1945 byla přistavena druhá dráha a v této podobě sloužila kuželna až do 30.března 1983.

stará kuželna

Stará kuželna Spartaku, která sloužila rychnovským kuželkářům od roku 1934 do roku 1983

stará kuželna

Kuželkářská dvoudráha ve staré kuželně

TJ Spartak plánovala stavbu nové kuželny již v šedesátých letech, ale musela se omezit pouze na opravy a údržbu.
Výstavba nové kuželny začala být reálná založení TJ Start Kovodružstvo, jejíž funkcionáři v čele s neúnavným předsedou Miroslavem Frydrychem se pustili do boje o nové sportoviště s takovým elánem a odhodláním, až dosáhli schválení výstavby u Českého svazu výrobních družstev v Praze, představenstvem Kovodružstva a Městským národním výborem v Rychnov n. Kn., který zařadil dodatečně stavbu do akce Z na rok 1983. Investorem výstavby kuželny se stal Český svaz výrobních družstev Praha, hodnota díla 1 800 000 Kč. Pro mladou TJ Start, její kuželkáře a kuželkáře Spartaku nastalo těžké období náročné fyzické práce. Kuželkáři obou TJ uzavřeli sdružený socialistický závazek na odpracování brigádnických hodin, členové oddílu kuželek TJ Start se zavázali, že každý z nich odpracuje 200 hodin zdarma.
31. března 1983 se začala stará dřevěná kuželna bourat a byla rozebrána do posledního prkna. Za pouhých 13 dnů byl pozemek připraven pro zemní práce, které mechanizačními prostředky provedl závod Silnice Rychnov n. Kn.. Do brigádnické činnosti se zapojili také učňové Pozemních staveb Rychnov n. Kn. a členové lyžařského a turistického odboru TJ Start. Na základě studie stavebního technika Karla Kaplana vypracovali zaměstnanci Projektového ústavu bytového družstva Hradec Králové projektovou dokumentaci a stavba mohla být zahájena. Hrubá stavba kuželny byla v roce 1983 dokončena za 243 dny a v prosinci téhož roku měla již střechu.  Během období od 31.3.1983 do 31.12.1983 bylo odpracováno zdarma 6 936 hodin, z tohoto počtu odpracovali kuželkáři Startu 3 282 hodiny. Při výstavbě pomohl OV ČSTV Rychnov n. Kn., který půjčil finanční prostředky na úhradu výdajů při přípravách a demolici staré kuželny.

nová kuželna

Stavba nové kuželny v létě 1984

nová kuželna

Kuželna před zahájením fasádnických prací v říjnu 1984

TJ Spartak převedla zdarma pozemek a starou kuželnu do vlastnictví TJ Start Kovodružstvo. Rok 1984 byl ve znamení vnitřních prací, do poloviny listopadu odpracovali brigádníci zdarma 5 557 hodin, od zahájení stavby v březnu 1983 celkem 12 493 hodiny. Nejvíce hodin odpracovali Miroslav Frydrych, Vladimír Dohnálek, Jiří Ehl a Jiří Čihák. Stavební materiál dodal závod Staviva Rychnov n. Kn., zařízení kuželny se samočinnými stavěči kuželek Vegasport Hradec Králové. Po Vrchlabí byl Rychnov nad Kněžnou druhým městem ve Východočeském kraji, které mělo kuželnu se čtyřmi dráhami. Slavnostní otevření proběhlo na jaře 1985 na počest VI. celostátní spartakiády a 100 let tělovýchovy v Rychnově n. Kn.


Použité materiály:
Kniha: 100 let tělovýchovy a sportu v Rychnově n. Kn. (1985 – 1985) – text: Vladimír Hofrichter